Contact

Praktijkgegevens

Tel: 06 20268125
5581 JT Waalre (bij Eindhoven)
Parkeren en ingang op grote parkeerplaats
Praktijkcode 90-52426/ lid RBCZ, Registerlid NFG VPMW -8092 / licentienummer 304039R / Kamer van Koophandel: 17275057

De praktijk werkt volgens de beroepscodes van NFG. Dit houdt onder meer in dat er zonder toestemming van betrokkene geen informatie aan derden wordt verstrekt.

Klachtenprocedure: Wanneer er klachten zijn over de behandeling of begeleiding dan is er ruimte om deze te bespreken en op te lossen. Als we er samen niet uitkomen dan is een procedure via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) mogelijk. Ik heb er voor gekozen de klachtenafhandeling via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) te laten verlopen. Zie voor meer informatie: de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Waarneming Tijdens langere afwezigheid laat ik via mijn antwoordapparaat weten welke therapeut mij vervangt.