Nieuwsbrief

Jaargroep Opstellingen

Het afgelopen jaar hebben Godelieve ten Kortenaar en ik de eerste jaargroep opstellingen in Waalre begeleid. Eens in de maand, na een gezamenlijke maaltijd in een vaste vertrouwde groep, samen aan het werk met je eigen thema’s. Ook dit jaar is er weer gelegenheid om deel te nemen aan onze jaargroep.Het werken in een vaste groep is verrijkend. Je kunt veel leren van de opstellingen van anderen.

Reacties van deelnemers:

“Ik had nooit gedacht dat het mijn probleem zo inzichtelijk zou maken, dit gaat me enorm helpen”

“Bijzonder hoe snel er vertrouwen en veiligheid is in de groep”

“Ik vind dat jullie de opstellingen heel zorgvuldig en goed begeleiden”

De data voor de jaargroep 2017/2018 op donderdagavond 18.00 -22.00 uur

12 oktober 2017
9 november 2017
21 december 2017
11 januari 2018
8 februari 2018
8 maart 2018
5 april 2018
17 mei 2018
14 juni 2018

Prijs voor de jaargroep: €399,-
Vaste groep met minimaal 6 en maximaal 10 personen.

Ouder-kindopstellingen

9 oktober starten we weer met ouder-kindopstellingen.

Bij de ouder-kindopstellingen zijn geen kinderen aanwezig. De ouder brengt een vraag in over de ontwikkeling van het kind. Inzichtelijk wordt wat het kind nodig heeft van zijn ouders en omgeving. Representanten en opstellers zijn van harte uitgenodigd om hier een bijdrage aan te komen leveren. Mocht je belangstelling hebben om mee te komen doen, dan ben je van harte welkom.
Uiteraard mag je deze uitnodiging naar andere belangstellenden doorsturen.
We werken van 19.00 -22.00 uur op de Molenstraat in Waalre.

De ouder-kindopstellingen zijn gepland op maandagavond:
9 oktober 2017
27 november 2017
22 januari 2018
5 maart 2018
23 april 2018
28 mei 2018

Een individuele opstelling op een ander tijdstip is ook mogelijk. We werken dan met zogenaamde vloerankers.

Tarieven

Individuele opstelling€ 60,– per uur.(minimaal 1 uur/ maximaal 2 uur)
€ 115,-  voor een groepsopstelling
€ 17,50 als representant/deelnemer
Groepsgrootte per workshop is ca 5-10 personen.
We werken van 19.00 -22.00 uur op de Molenstraat in Waalre.
Aanmelden kan via email praktijk@elkewichers.nl of info@godelievetenkortenaar.nl

Lezing van Franz Ruppert

Op 28/29 oktober 2017 komt Franz Ruppert naar Nederland voor een seminar.
’s Avonds geeft hij een lezing met het thema/titel:

‘Niet gewenst! Niet geliefd! Niet beschermd! Hoe kunnen we ons bevrijden uit onze traumabiologie?

Aanmelden en meer informatie via de site van www.interaktiel.nl
Kosten € 25,

Wil je meer lezen? klik dan op de button naar de website:

WWW.OPSTELLENVANHETVERLANGEN.NL