Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie is een individuele therapie voor kinderen tot 12 jaar, die vast dreigen te lopen op emotioneel gebied en dit in hun gedrag laten zien. Het gedrag wordt al dan niet veroorzaakt door een belemmering, ingrijpende gebeurtenis of stoornis.

De therapie is geschikt voor kinderen die het volgende gedrag laten zien: teruggetrokken; geremd; angstig; stil; faalangstig; impulsief; driftig; koppig. Ook is de therapie geschikt voor kinderen die hooggevoelig zijn en kinderen die erg mentaal zijn ingesteld: kinderen die het nodig hebben om beter in hun lijf te komen.

De therapie biedt het kind een mogelijkheid om nieuwe, positieve ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. Door beweging, (fantasie)spel en gesprekjes doet het kind zintuiglijke, fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ervaringen op. Uw kind wordt aangesproken op zijn voelen en beleven en bewust gemaakt van zijn lijf en zichzelf. We werken vanuit de sterke kanten, vanuit de talenten van het kind. We kijken vooral naar de ontwikkelingsmogelijkheden. We werken met middelen die het kind aanspreken waardoor de therapie niet belastend is. Afhankelijk van de belangstelling van het kind maken we gebruik van spel, beweging, taal, tekenen en muziek.

 

Werkwijze

Eerst vindt er een vrijblijvend informatief gesprek plaats. Na het gesprek beslist u of u verder gaat. Zo ja, dan ga ik 3 keer werken met uw kind waarbij ik kijk naar het gedrag, de sterke en de minder sterke componenten van het gedrag, de talenten van uw kind en naar wat uw kind naar mijn inzicht nodig heeft om zich beter te voelen en om beter te functioneren. Het totale onderzoek bestaat uit 5 sessies; een anamnese gesprek, drie sessies met uw kind en een persoonlijk adviesgesprek. Afhankelijk van wat uit onderzoek en het adviesgesprek komt starten we de therapie. Het kan ook zijn dat u met adviezen zelf thuis aan de slag gaat.

 

Duur en intensiteit

De therapie (ook onderzoek) bestaat uit een wekelijkse sessie van 50 minuten. De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag.

 

Ouderbegeleiding

Voor u is het belangrijk om inzicht te krijgen in waar uw kind tegenaan loopt en om te weten hoe u hierop kunt inspelen in de thuissituatie. Tijdens begeleidingsgesprekken kan ik u hierin adviseren. Deze begeleidingsgesprekken kunnen plaatsvinden naast de therapie die het kind krijgt. In overleg met u kunnen ook anderen die uw kind begeleiden, betrokken worden bij het proces.