Opstellingen

Een ouder/kind-opstelling kan je helpen met vragen waarop je het antwoord schuldig moet blijven. Het gaat dan om vragen zoals: Waarom slaapt mijn kind slecht? Waar is mijn kind bang voor? Waarom heeft mijn kind woede-uitbarstingen? Een opstelling geeft je inzicht in hoe je kind de dingen ervaart en wat je kind nodig heeft van jou en zijn omgeving. Het geeft je een inkijk in de belevingswereld van je kind.

Jij en je kind kunnen flink lijden onder problemen of lastige vraagstukken waar je in de opvoeding onvermijdelijk tegenaan loopt. Daarin zijn jullie geen uitzondering. Wie de oorzaken kent en inziet wat zijn kind nodig heeft, kan beter inspelen op lastige situaties. Dit komt de relatie tussen jou en je kind ten goede.

Praktisch

Een opstelling bestaat uit een groep representanten, een opsteller (In dit geval de ouder) en een of twee therapeuten (in totaal vijf tot tien personen). De opsteller formuleert een zin waarin hij een vraag of wens uit met betrekking tot zijn kind. Elk woord uit de zin koppelt de opsteller aan een persoon uit de groep, een representant. Hij geeft die representant een plaats in de ruimte en al snel ontstaat interactie. De representanten krijgen gevoelens, beelden en gedachten passend bij de vraag of wens van de opsteller en zijn situatie. Belangrijke elementen in het probleem van de opsteller worden helder.

Doeltreffend

In een opstelling zul je ervaren dat er rake dingen worden gezegd. De antwoorden op je vraag worden als een toneelstuk aan je getoond en zijn misschien nieuw voor je maar vaak ook herkenbaar. Je zult merken dat het prettig is om met anderen te zijn. Er ontstaat binnen de groep in korte tijd respect voor elkaar en verbondenheid. De ervaring leert dat je erop kunt vertrouwen dat bepaalde inzichten en overtuigingen wezenlijk veranderen. Je begrijpt je kind en wat er in hem omgaat beter. Dit komt de opvoeding en de relatie met je kind ten goede. Sommige elementen begrijp je misschien niet op het moment van de opstelling. Deze worden dan vaak een tijd later duidelijk.

Theorie

Ouders zijn telkens weer verrast door hetgeen zich in een opstelling voordoet. Het verbaast hen dat wildvreemden zulke treffende uitspraken doen. Ze reageren vaak in de trant van: ‘Ja, zo doe ik’ of ‘Zo zegt mijn kind dat inderdaad’. De methode is ontwikkelde door de Duitse psycholoog prof. dr. Franz Ruppert.

Trauma’s en overlevingsstrategieën

Er doen zich in elk mensenleven gebeurtenissen voor die indruk maken en lastig te verwerken zijn. Om te overleven ontwikkel je bepaald gedrag, jouw overlevingsstrategie. Telkens als iemand de oude pijn, het trauma, oproept, reageer je met jouw overlevingsstrategie. Die was toen nuttig maar nu vaak niet meer. Een ouder/kind-opstelling legt trauma’s en overlevingsstrategieën bloot, van je kind maar ook van jezelf. In een opstelling waarin representanten andere familieleden vertegenwoordigen, kan ook duidelijk worden dat de oorzaak van problemen generaties terug ligt. Je gaat je gevoelens beter begrijpen. Je leert je automatismen herkennen en kunt ze veranderen. Vaak zijn situaties complex en maakt een opstelling slechts een deel van het probleem duidelijk.

Therapeute

Jouw therapeute begeleidt het proces, eventueel ondersteund door een collega. Zij zorgt voor een veilige omgeving waarbij duidelijke regels gelden. De therapeute stelt vragen en doet suggesties om het proces op gang te houden. Zij luistert zorgvuldig, kijkt, interpreteert, legt uit en checkt of de deelnemer zich herkent.

Meedoen

Voel je welkom om deel te nemen aan een opstelling. Dat kan als opsteller of als representant. Veel mensen vinden het prettig om eerst mee te doen als representant voordat zij zelf een vraag inbrengen. Ook als representant leer je veel over jezelf en situaties. Je kunt ervoor kiezen alleen te komen of samen met je partner of een familielid. Je bent eveneens welkom als toeschouwer waarbij je buiten de kring plaatsneemt. Verder is het mogelijk om eenmalig een opstelling te doen. Ook kan een opstelling onderdeel uitmaken van een uitgebreidere therapie. Een eenmalige opstelling wordt voorafgegaan door een telefonisch gesprek met de therapeute. Naar behoefte is er in de week na de opstelling opnieuw telefonisch contact om vragen die na de opstelling ontstaan zijn, beantwoord te krijgen. Dit is bij de kosten van de opstelling inbegrepen.

Een opstelling kan ook individueel gedaan worden. Dan wordt gewerkt met Duplo-poppetjes of met vloer-ankers.

Aanmelden

Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je contact opnemen met Elke Wichers, telefoon: 06 20268125, e-mail praktijk@elkewichers.nl