Systeemopstellingen

Groepsopstellingen

Bij systeemopstellingen organiseren we sessies rondom een persoon met een probleem of een moeilijk oplosbare vraag.

Een systeemopstelling is een veilige groepsmethode waarbij representanten relevante personen of elementen vertolken uit de familie, het bedrijf of een andere structuur rondom de vraagsteller.

Praktisch

De representanten worden tijdens de opstelling gekozen uit de groep deelnemers. De opsteller begeleidt de representanten in hun rol en ondervraagt hen over hun gevoelens en houding naar het geheel toe.  Zo krijgen de opsteller en de vraagsteller toegang tot onbewuste informatie over de verhoudingen in het systeem.

Doeltreffend

Opstellingen geven diepgaande inzichten in oude patronen die vaak van generatie op generatie worden overgedragen en die levens kunnen beheersen.

In een systeemopstelling krijgen zowel de vraagsteller, de representanten  als de toeschouwers,een duidelijker beeld over de plaats in hun familie, hun (werk) omgeving en/of hun leven.

Hiermee kunnen ze patronen doorbreken, zaken een plaats geven en evenwicht herstellen. Een opstelling kan de deelnemers bevrijden van verstrikkingen op emotioneel, fysiek en mentaal vlak.

Om opstellingen te begrijpen en de waarde ervan te ontdekken, moet je deze zelf ervaren. Je kan deelnemen als toeschouwer, representant of als vragensteller.

Je vraag of probleem kan gaan over het leven nu, het verleden, ziekte, de familie, opvoeding, adoptieverleden,  of een moeilijke keuze.

Begeleiding

Elke Wichers begeleidt het proces, eventueel ondersteund door een collega. Zij zorgt voor een veilige omgeving waarbij duidelijke regels gelden. Zij stelt vragen en doet suggesties om het proces op gang te houden. Zij luistert zorgvuldig, kijkt, interpreteert, legt uit en checkt of de deelnemer zich herkent.

Individuele opstelling

Niet iedereen vindt het prettig om in een groep te werken. In dat geval is er de mogelijkheid om een individuele opstelling de doen. Er wordt tijdens een individuele opstelling gewerkt met poppen en/of vloermatten en/of samen met een collega die in de verschillende posities kan plaats nemen.

Aanmelden

Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je contact opnemen met de praktijk.