Systeemopstellingen

Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen, S. Kierkegaard’ Alleen wie om kan kijken, kan vooruit kijken

Er zijn verschillende vormen van systeemopstellingen. De familieopstelling is de oorspronkelijke vorm van opstellen. Het  is een vorm van hulpverlening die in West-Europa geherintroduceerd werd door  Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. Bij een familieopstelling tracht je door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Bert Hellinger zelf, maar ook Franz Ruppert en Stefan Hausner en in Nederland Margriet Wentink en Marianne Langemeijer, hebben de systeemopstelling doorontwikkeld. De methode is nog steeds in ontwikkeling en kan enorm veel inzicht geven en veranderingsprocessen op gang brengen.  Ik ben in verschillende methodes geschoold en heb hier eigen kennis en ervaring aan toegevoegd.

Individuele Opstellingen

In een individuele opstelling krijg je inzicht in je eigen binnenwereld. Je kunt gevoelens en gedachten en posities zichtbaar maken. Op die manier kom je te weten  welke persoonlijke patronen en dynamieken belemmerend of bevorderend werken op je welzijn, op gezondheid en relaties

Tevens kun je binnen een opstelling kijken naar grotere systemen, zoals families en werksituaties. Wat is de positie van een andere persoon ten opzichte van jou? Wat verbindt jullie, wat belemmert de relatie? Sta jij op de goede plek? Waar liggen kansen? Alle mogelijke vragen kun je opstellen.

Hoe werkt het

Je zet jouw vraag letterlijk in de ruimte neer. Hiervoor gebruiken we vloertegels. Je gaat beurtelings op verschillende posities(vloertegels) staan en in dialoog met mij werk je aan het beantwoorden van je vragen. De methode laat jou voelen, zien en aan den lijve ervaren. Ik kan óók in posities gaan staan en invoelen en vertellen wat er waar te nemen is.  De informatie die zichtbaar en voelbaar wordt, geeft je inzicht die met woorden alleen niet te bereiken is.

Wat gebeurt er eigenlijk

Voordat ik zelf in aanraking kwam met opstellingenwerk, was ik zeer sceptisch. Hoe is het mogelijk om binnen een opstelling te voelen en te ervaren wat je niet vanuit horen of zien en feiten weet? En is het niet heel gevaarlijk om af te gaan op informatie die niet toetsbaar is? Reële vragen, dat vind ik nog steeds.

Wanneer je echter een opstelling meemaakt, kom je er achter dat het informatie zichtbaar maakt die op een andere manier niet, of niet zo makkelijk zichtbaar wordt. Je hoeft geen theorie aan te nemen of ergens in te geloven, om te ervaren dat er zinnige dingen worden gezegd en te zien zijn in een opstelling. Wat je met deze informatie vervolgens doet, dat bepaal je altijd zelf.

Iets van een verklaring: tussen mensen is er een informatie-uitwisseling gaande op verschillende lagen. Ook op de lagen die we niet met onze fysieke ogen en oren kunnen waarnemen. Sommige lagen zijn onbewust, maar zodra je je er op richt, komen ze in je ervaringssfeer en in je bewustzijn. Denk aan de kamer waar je in loopt en de sfeer in het gezelschap voelt gespannen. Hoe neem je dat waar? Er is in en om ons heen en tussen (groepen) mensen informatie beschikbaar in subtiele energievormen. Hoe meer oefening, hoe beter je deze subtiele energievormen kunt waarnemen. Ik ben getraind in het invoelen en woorden geven aan deze informatie. Deze informatie wordt gedeeld met jou als opsteller en getoetst aan hoe jij zelf naar de situatie en jezelf kijkt. Een opstelling is een dialoog. Het is een taal, naast de taal die we al kenden. Een taal waarvoor minder woorden nodig zijn.

Binnen het opstellingenwerk gaat het in feite niet om het verhaal van een gebeurtenis, maar om de effecten die deze in dynamiek in en tussen mensen heeft veroorzaakt. We kunnen niet het verleden veranderen maar wel onze perceptie daar op. Overtuigingen die we in het verleden hebben opgedaan, kunnen we wel in het hier en nu veranderen. Dit doen we ook tijdens regressietherapie. Er zijn inhoudelijk veel overeenkomsten tussen regressietherapie en systeemopstellingen. De toegevoegde waarde van het opstellen is dat je in een situatie kunt stappen, maar dat je er ook van buitenaf naar kunt kijken.

Bij de begeleiding van de individuele opstelling maken we, afhankelijk van de vraag, gebruik van verschillende vormen van opstellen: De familieopstelling, opvoedopstelling, themaopstelling ,energetische opstelling en de interactieve zelf- resonantie.

De Individuele Opvoedopstelling

Lees meer

De individuele opvoedopstelling is gebaseerd op de traditionele familieopstellingen maar heeft een eigen ontwikkeling doorlopen. Er wordt individueel gewerkt via vloertegels.Een opvoedopstelling geeft antwoord wanneer het maar niet lukt om een (blijvende)oplossing te vinden voor jouw opvoedvraagstuk. De methode laat jou voelen, zien en aan den lijve ervaren wat er gebeurt tussen jou en je kind en/of andere gezins-en familieleden.

De werkelijke oorzaak wordt duidelijk. Hierdoor weet je wat nodig is voor je kind en wat jij kunt doen als opvoeder.

Een opvoedopstelling biedt een doorbraak in veel opvoedvraagstukken.

De kracht van een opvoedopstelling is dat het één op één is, dus privé. De ouder doet de opstelling, het kind komt niet mee en wordt niet onnodig belast. Vaak is één sessie voldoende. Ook wordt de essentie geraakt waardoor oplossingen blijvend zijn. Een opstelling kan een positieve uitwerking hebben op het hele gezin.

De methodiek staat beschreven in het boek : ‘individuele opvoedopstelling met ouders’, door Marianne Langemeijer

Opvoed Opstellingen ex-partners 

Lees meer

Het blijft moeilijk om als partners goed uit elkaar te gaan en om als ouders neutraal verder te kunnen. Bij adviezen aan ex-partners wordt gedacht dat we met ons hoofd en ons fatsoen een scheiding tot een goed einde kunnen brengen. Maar gedrag is een gevolg, een symptoom en soms een alarmbel voor dieper liggende processen. Het is water naar de zee dragen als de onderliggende pijn, de oorzaak niet wordt geraakt en opgelost.Partners nemen de belasting uit hun familie historie en hun persoonlijke problematiek mee in de huwelijksrelatie. Gevoelens van pijn, gemiste zaken uit de eigen jeugd worden meegenomen in de relatie met de partner. Kinderen resoneren mee en dat laten ze zien in hun gedrag.

Veel van ons gedrag wordt veroorzaakt door angst voor afwijzing, het gevoel er niet bij te horen, niet gezien worden, geen plek hebben. We kunnen daardoor niet vrij en liefdevol aanwezig zijn in de relatie. Wat is er in het gezin van herkomst gebeurd? Sta je op de goede plek? Waar ben je onbewust of onterecht trouw aan? Welke geschiedenis herhaalt zich? Draag je onbewust en onterecht lasten die niet van jou zijn?

Een loyaliteitsconflict bij kinderen is een gevolg van dat wat er bij de ouders speelt. Is er toestemming om van de andere ouder te houden? Als zich bij de ouders niets oplost, blijven de kinderen onnodig met de gevolgen zitten. De verantwoordelijkheid voor de echtscheiding ligt bij de ouders, niet bij de kinderen.

Door in een vroeg stadium naar het systeem te kijken wordt voorkomen dat kinderen een last gaan dragen die niet van hen is..

Een ouder kan hiervoor individueel een opstelling doen. Wanneer het lukt om als ex-partners samen de relatie goed af te ronden en een nieuw concept te vinden als ‘ouders’, dan is dit dienend voor de kinderen.

Opvoed Opstelling samengestelde gezinnen

Lees meer

Pas als de relatie goed is afgerond ontstaat er vruchtbare aarde voor gezamenlijk ouderschap, een eventuele nieuwe relatie, een plek in een samengesteld gezin.Een opvoedopstelling brengt duidelijkheid over welke plek eenieder inneemt en welke dynamiek dat oplevert.

Relatie Opstelling

Lees meer

Wanneer er relatieproblemen zijn, dan wordt er vaak veel gepraat en niet altijd ook begrepen. Met behulp van relatie-opstelling ga je voorbij praten en conflicten, invoelen waar de ander staat in de relatie. Je kijkt samen naar de oorzaak van wat er mis loopt, naar intenties van de ander en naar de mogelijkheden om elkaar weer te vinden.Wanneer er in de relatie kinderen zijn, dan is het ook heel zinnig om te kijken naar hun positie in het gezin en naar wat zij in het hier en nu nodig hebben van jullie als ouders. Hier naar kijken werkt vaak de-escalerend op de relatie, los van de vraag of er nog toekomst is voor de relatie of niet.

Familie Opstelling

Lees meer

Een familieopstelling wordt gedaan met een groep deelnemers, die geen familie zijn van elkaar. Tijdens een familieopstelling brengt een deelnemer een vraagstuk in waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.Er ontstaat zo een ‘’levend schilderij’ dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Naast het doen van een familie-opstelling in een groep, tijdens een workshop, kan men ook individueel een familieopstelling doen. In het laatste geval werken we met vloertegels.

De Interactieve Zelf-ResonantieIZR-elke-wichers

Lees meer

Met behulp van Interactieve-Zelf Resonantie (IZR) zoek je naar wat je belemmert om te leven zoals je diep van binnen wenst. Met deze methode verken je jouw innerlijke wereld. Zo ontdek je patronen die je misschien al vroeg in je leven hebt gevormd, omdat ze daar en toen passend waren voor de omstandigheden waarin je verkeerde, maar die je in het hier en nu kunnen belemmeren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je traumatische ervaringen hebt opgedaan die nog niet zijn verwerkt. Tijdens een IZR-proces ontmoet je delen, gevoelens en drijfveren van jezelf, waardoor je jezelf beter begrijpt, gevoelens kan toelaten en jezelf bevrijdt van oude patronen. Het doel is dat je de zeggenschap terug wint over jezelf en je eigen leven. Mildheid en compassie met jezelf en anderen zijn daarbij sleutelwoorden.

Hoe werkt het

Jouw begeleidingsvraag worden geformuleerd in de vorm van een enkele zin: het verlangen. Deze zin dient als het vertrekpunt. Terwijl we samen in het oog houden wat je verlangt, onderzoek je met deze specifieke methode wat de oorzaak is dat je nog niet vrij bent om te verwezenlijken wat je ten diepste wenst. Naar aanleiding van jouw inzichten stellen we een actieplan op om jouw doelstellingen te bereiken.

Elke vraag of elk verlangen dat er voor jou toe doet in je leven kan aanleiding zijn voor een Interactieve Zelf-Resonantie. Of het nu om je gezondheid gaat, om het functioneren op je werk, om relaties met andere mensen, om gedrag of gevoelens die je van jezelf niet begrijpt of om het verwerken van tegenslagen, ingrijpende gebeurtenissen of verlieservaringen: elk verlangen dat jij formuleert kan het vertrekpunt zijn.

De Interactieve Zelf-Resonantie in de huidige vorm is doorontwikkeld door Margriet Wentink en gebaseerd op de Meergenerationele Psychotraumatologie (MPT) en de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde Identiteitsgeoriënteerde psychotraumatheorie IoPT methode, en op beproefde trauma- en hechtingstheorieën.
Ik ben als IZR-begeleider door Interakt toegelaten tot het in Nederland en België actieve professionele IZR-netwerk.

IZR in groepen

Interactieve Zelf-Resonantie in groepen biedt je het grote voordeel dat je meerdere mensen gelijktijdig als resonantiepersoon in de ruimte kunt neerzetten. De kracht hiervan is dat er interactie kan ontstaan tussen de verschillende resonantiepersonen, wat jouw innerlijke dynamieken kan weerspiegelen.