Psychosociale therapie

Psychosociale therapie

De meeste methodes waarmee ik werk vallen  onder de noemer psychosociale therapie. Verschillende psychosociaal therapeuten zullen gebruik maken van verschillende werkvormen.

Op deze website vind je de verschillende methodes waarmee ik werk.

Wat hebben psychosociaal therapeuten gemeen?

Het doel van psychosociale therapie is om mensen te helpen beter te functioneren in hun dagelijks leven . We werken aan het oplossen van persoonlijke problemen die je in het dagelijkse functioneren in de weg staan. Belemmerende patronen en dieper liggende blokkades worden onderzocht. Hoe zijn deze ontstaan, wat was hun functie? Hoe kunnen we oude pijn verwerken. Na verwerking kun je  met een nieuwe blik naar jezelf, anderen en situaties kijken,  waardoor je vrijer  wordt in het hier en nu. We werken aan versterking van het zelfbeeld, verbeteren van communicatieve vaardigheden en het omgaan met emoties.

Verschil met psychotherapie

Psychosociale therapie heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Het is een geschikte therapievorm bij veel verschillende psychische problemen. Er worden verschillende psychotherapeutische benaderingen toegepast. Het belangrijkste verschil met psychotherapie is dat psychosociale therapie zich niet bezighoudt met (ernstige) psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen.
Ook  wordt door de psychosociaal therapeut geen officiële diagnose gesteld.

Psychosociale therapie is maatwerk en de meeste mensen zullen door behandeling weer in hun eigen kracht komen te staan. De werkwijze sluit aan bij de herstelgerichte ontwikkelingen binnen in de ggz.