EMDR

Wat is EMDR?

EMDR helpt je weer op weg als het niet lukt om een heftige gebeurtenis goed te verwerken. Deze techniek is effectief bij traumaverwerking en zorgt ervoor dat jouw trauma je niet meer in de weg staat. Dit kan in relatief korte tijd, zonder uitgebreide gesprekken.

Wat is EMDR behandeling?

Francine Shapiro ontwikkelde Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, in 1989. Ze ontdekte tijdens een wandeling toevallig dat het snel bewegen van haar ogen haar afleidde van een nare ervaring waar ze aan dacht. Terwijl ze tijdens het wandelen naar de boomtoppen bleef kijken, merkte ze dat de negatieve emotionele lading gekoppeld aan een onprettige herinnering minder heftig werd.

EMDR bij trauma

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met trauma-gerelateerde klachten baat hebben bij deze therapievorm. Tijdens de behandeling denk je terug aan de nare ervaring. Dit klinkt misschien heftig, maar binnen een relatief korte tijd werk je op deze manier samen met jouw therapeut aan het verminderen van je klachten.

EMDR bij angsten

Angst kan ontstaan na een traumatische ervaring. Denk bijvoorbeeld aan rij-angst na een auto-ongeluk of een hondenfobie die ontstaan is nadat je bent gebeten door een hond. Als een trauma ten grondslag ligt aan de angst, is EMDR een goede behandelmethode.

EMDR bij andere klachten

EMDR kan vooral bijdragen aan de behandeling van klachten waarbij herinneringen en traumatische ervaringen een belangrijke rol spelen.

Hoe werkt EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Vrij vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze lading verwerken van de emotionele reacties “.

Tijdens de behandeling vraagt de therapeut je om terug te denken aan de nare gebeurtenis. Je denkt terug aan de gebeurtenis en de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd worden je afleidende stimulansen aangeboden. Je richt je aandacht op de hand van de therapeut, op de klikjes die je via een koptelefoon hoort of op een andere afleidende activiteit.

Hoe is de werking te verklaren?

Het lukt je brein niet goed om tegelijkertijd te denken aan de nare gebeurtenis en zich te concentreren op de afleidende stimulansen. Het denken aan de gebeurtenis kost relatief veel geheugencapaciteit, maar je concentreren op de afleidende stimulansen ook. Door deze concurrentie krijgt de nare gebeurtenis weinig ruimte want je werkgeheugen raakt overvol.

Er ontstaat zo een nieuw evenwicht, de herinnering vervaagt en het terugdenken aan de herinnering is minder pijnlijk en emotioneel. Dit leidt ertoe dat de emotionele lading en de kracht van de nare herinneringen afneemt. Ook kunnen er spontaan nieuwe, minder onprettige gedachten of inzichten ontstaan.

Wat doet EMDR met je lichaam?

Het kan gebeuren dat je na de behandeling wat emotioneel bent, hoofdpijn hebt of dat er gedachten en beelden naar boven komen die te maken hebben met de gebeurtenis. Je hoeft je hier geen zorgen om te maken. Dit zijn normale reacties en ze duren meestal niet langer dan enkele dagen. Mocht je toch twijfels hebben of heftigere klachten ervaren, dan kan je altijd weer contact opnemen met jouw therapeut.

Zorgvuldigheid

Voorafgaand aan de EMDRbehandeling wordt er een uitgebreide intake gedaan.

Belangrijk is om samen te onderzoeken waar de klachten ontstaan zijn of wat de gebeurtenis of gevoelens in het heden met je doen. We zoeken naar de mogelijke oorzaak. Als er geen duidelijke oorzaak is maar wel de klachten, dan kan EMDR eveneens succesvol toegepast worden en wordt er samen met de therapeut een behandelplan opgesteld. Deze kan bestaan uit enkel EMDR maar zeker ook uit een combinatie van methodieken die als doel hebben de hulpvraag in zijn volledigheid te behandelen.

Door de klacht vanuit meerdere mogelijkheden te benaderen is de kans op het verminderen van de klachten groot.